Mục Lục
Xổ số Phú Yên

当前位置:Xổ số Phú Yên > Xổ số Phú Yên >

Tin Tức

Xskt Soc Trang 14 4 Hai bộ phận phát hành thông báo tăng cường hỗ trợ tài chính cho các công ty văn hóa và du lịch.

Cập Nhật:2022-07-26 10:15    Lượt Xem:197

Xskt Soc Trang 14 4 Hai bộ phận phát hành thông báo tăng cường hỗ trợ tài chính cho các công ty văn hóa và du lịch.

Bắc Kinh, July 25 (phóng viên Wu Qiuyuk) thông báo người dân Ngân hàng Trung Quốc và Bộ Văn hóa và du lịch gần đây đồng thời thông báo về s ự hỗ trợ tài chính cho sự phát triển và phát triển của ngành văn hóa và du lịch (Liên bang Wu Qiulo) để góp sức mạnh hỗ trợ sự phát triển và phát triển của ngành văn hóa và du lịch. Tờ ghi chú này ghi nhớ rằng cần phải cải thiện tài chính cho các công ty văn hóa và du lịch, ổn định nhân lực, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển nhanh chóng của ngành văn hóa và du lịchXskt Soc Trang 14 4, đóng vai trò quan trọng của ngành văn hóa và du lịch trong việc tăng tốc độ xây dựng một mô hình phát triển mới và phát triển chất lượng caoXskt Soc Trang 14 4, và đáp nhu cầu nhân dân cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời, chúng ta nên tận dụng hai chức năng kép của tổng số lượng và cấu trúc các công cụ chính sách tiền tệ, duy trì khoản tiền tệ hợp lý và đủ, và sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ như là tái nợ và tái nợ để hướng dẫn các tổ chức tài chính ngân hàng để cải thiện và củng cố dịch vụ tín dụng cho các công ty văn hóa và du lịch. Huy động các bộ phận quản lý văn hóa và du lịch ở mọi cấp độ để tăng cường hỗ trợ trợ trợ lợi nhuận cho các công ty bị dịch bệnh, và đóng vai trò của hệ thống bảo đảm tài chính trong việc giảm chi phí tài chính cho các công ty văn hóa và du lịch. bức thư này yêu cầu các bộ phận quản lý văn hóa và du lịch ở tất cả các cấp độ phải tận dụng lợi ích của các bộ phận chuyên môn kinh doanh và soạn thảo một danh sách những công ty tạm thời gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra. Mọi người Ngân hàng Trung Quốc và chi nhánh của nó, cùng với các bộ phận quản lý văn hóa và du lịch ở mọi cấp độ, tổ chức các tổ chức ngân hàng tài chính để hiểu nhu cầu tài chính của các công ty và kết nối với các công ty nằm trong danh s ách. Ngân hàng tài chính nên tích cực hỗ trợ các kinh doanh văn hóa và du lịch để chống lại tác động của dịch bệnh, và cải thiện hệ thống cung cấp tín dụng cho các công ty văn hóa và du lịch qua các sản phẩm khác. The

thông báo đã đề nghị mở rộng các kênh tài chính của kinh doanh văn hóa và du lịch và tăng cường sự hỗ trợ cho các công ty văn hóa và du lịch có tư cách là để phát hành trái phiếu. Thăm dò việc phát triển tài sản kinh doanh văn hóa và du lịch, và hệ thống đánh giá sản phẩm, và hỗ trợ tái tạo lại tài sản kinh doanh văn hóa và du lịch. Chúng ta nên thúc đẩy việc có nhiều biện pháp để ổn định hàng ngũ nhân viên trong ngành văn hóa và du lịch và cải thiện dịch vụ báo cáo tín dụng cho nhân viên trong ngành văn hóa và du lịch. Nó không giống như một thứ khác. Nó không giống như một thứ khác.

Liên Kết:

Powered by Xổ số Phú Yên @2013-2022 RSS sitemap HTMLsitemap

Copyright 365建站 © 2013-2022 SODO66 Đã đăng ký Bản quyền